Kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2021 về chương trình đào tạo

Date: 15/11/2021Lượt xem: 182
BỘ Y TẾ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số:  1037/KH-HVYDHCTVN                                      Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021


KẾ HOẠCH
Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2021 về chương trình đào tạo
(Khảo sát phiếu online)

1. Mục đích, yêu cầu, phạm vi và đối tượng khảo sát
1.1. Mục đích của việc khảo sát
a) Đối với Học viện
- Đánh giá thực trạng công tác đào tạo của Học viện thông qua ý kiến phản hồi của sinh viên mới tốt nghiệp.
- Góp phần thực hiện quy chế dân chủ và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện.
- Việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên mới tốt nghiệp giúp Học viện  thực hiện tốt sứ mạng và mục tiêu của Học viện.
- Cung cấp thông tin để Học viện tiếp tục điều chỉnh Chuẩn đầu ra, phát triển chương trình đào tạo, điều chỉnh các hoạt động đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo.
b) Đối với sinh viên
Đảm bảo lợi ích của sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, thể hiện ý kiến về chất lượng đào tạo khóa học (CTĐT, chất lượng giảng dạy của giảng viên, cơ sở vật chất, thái độ phục vụ của cán bộ phòng ban, …)
1.2. Yêu cầu
Công tác lấy ý kiến sinh viên mới tốt nghiệp được thực hiện theo quy trình cụ thể, công khai và tuân thủ theo những yêu cầu sau:
- Nội dung thu thập ý kiến phản hồi phải đầy đủ, khách quan các tiêu chí liên quan đến chất lượng hoạt động đào tạo của Học viện.
- Sinh viên mới tốt nghiệp phải được thông tin đầy đủ và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác lấy ý kiến; khách quan, công bằng, trung thực trong việc cung cấp thông tin phản hồi theo Phiếu khảo sát do Học viện cung cấp.
- Thông tin phản hồi phải được xử lý khách quan, trung thực và phải được sử dụng đúng mục đích
1.3. Nội dung khảo sát 
Nội dung khảo sát ý kiến sinh viên mới khi tốt nghiệp đánh giá, bao gồm:
a) Mục tiêu và chương trình đào tạo
b) Hoạt động giảng dạy trong khóa học 
c) Tổ chức đào tạo và đánh giá sinh viên
d) Tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ học tập
đ) Tư vấn, hỗ trợ sinh viên
e) Đánh giá chung về kết quả đào tạo
f) Ý kiến phản hồi của sinh viên về thực tập nghề nghiệp
g) Ý kiến khác
1.4. Đối tượng thực hiện khảo sát
- Sinh viên đại học chính quy ngành Y học cổ truyền: Y6 (khóa 2015 - 2021)
- Sinh viên đại học chính quy ngành Dược:  Dược 5 (khóa 2016 – 2021)

Xem chi tiết tại đây: kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2021 về chương trình đào tạo.pdf
Tin liên quan:

Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Thông báo về việc hoàn thành phiếu Khảo sát “Đo lường sự hài lòng của sinh viên, học viên đối với dịch vụ công” năm học 2020-2021

Kế hoạch tổ chức khảo sát , lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo sau đại học năm 2021

Thông báo đăng ký thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Hội thảo trực tuyến UniSmartItaly - Học tập và làm việc với Ý

Thông báo về việc đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn